/ / Hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XI

Hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ như sau: