/ / Kế hoạch tổ chức tọa đàm “Viên chức, người lao động Trường...

Kế hoạch tổ chức tọa đàm “Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”