/

Văn bản công đoàn UEH

Nhập từ khóa muốn tìm hoặc ký hiệu văn bản
STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Số 07/QĐ-CĐ

Quyết định về việc phân công các Ban Chuyên đề khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

17-07-2017
2 Số 01/QĐ-CĐ

Quyết định công nhận Ban Thanh tra Nhân dân trường Đại học Kinh tế TP. HCM, nhiệm kỳ 2017 -2018

20-01-2017
3 Số 05 và 06/QĐ-CĐ

Quyết định nhận phụng dưỡng mẹ liệt sĩ tại Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Quyết định nhận phụng đưỡng Mẹ liệt sĩ – Mẹ Bùi Thị Xệ

Quyết định nhận phụng đưỡng Mẹ liệt sĩ – Mẹ Trần Thị Xang

17-07-2017
4 Số 04/QĐ-CĐ

Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2019

07-07-2017
5 Số 08/QĐ-CĐ

Quyết định về kết quả xét thi đua, khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2016

15-08-2017
6 Số 70/QĐ-CĐ

Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

30-12-2014


Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website

Chọn một liên kết trong danh sách các website bên dưới: