/

Văn bản công đoàn cấp trên

Nhập từ khóa muốn tìm hoặc ký hiệu văn bản
STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Số 849/ĐHKT-TCHC

Hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ được nghỉ được hưởng nguyên lương hoặc hưởng bảo hiểm xã hội

12-05-2016
2 Số 254/QĐ-LTĐ

Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

05-03-2014
3 Số 43/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động Thành phố.

25-03-2019
4 Số 445/LĐLĐ

Về việc sử dụng hộp thư điện tử (email) của Liên đoàn Lao động Thành phố.

25-03-2019


Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website

Chọn một liên kết trong danh sách các website bên dưới: