/

Văn bản Nhà nước

Nhập từ khóa muốn tìm hoặc ký hiệu văn bản
STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Số 55/2016/NĐ-CP

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

24-07-2017
2 Số 51/2016/NĐ-CP

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

06-10-2016


Các đơn vị trực thuộc
Liên kết website

Chọn một liên kết trong danh sách các website bên dưới: