/ / Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm...

Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016)