/ / Ban Chấp hành Công đoàn UEH tổ chức Hội nghị Tổng kết...

Ban Chấp hành Công đoàn UEH tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chiều ngày 02/02/2018, tại Phòng A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Xem thêm tại đây