Công tác nữ công

TB v/v việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi – 01/6/2024
Đăng 15/05/2024

TB v/v việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi – 01/6/2024

Thực hiện chương trình hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn UEH năm 2024; Công đoàn UEH tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2024 cho con viên chức, người lao động UEH. Nội dung cụ thể:

Tuyên giáo - Văn thể

Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH 2024: Bùng nổ và trọn vẹn cảm xúc
Đăng 18/05/2024

Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH 2024: Bùng nổ và trọn vẹn cảm xúc

Hưởng ứng không khí chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 95 năm ngày Thành lập

Luật và điều lệ Công đoàn

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Đăng 29/03/2024

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Hướng dẫn số 03/HD- TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020 về hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam

CS- PL - Hỗ trợ chuyên môn

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chiến lược phát triển Đại học UEH bền vững
Đăng 31/05/2024

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chiến lược phát triển Đại học UEH bền vững

Thực hiện Giai đoạn khởi động của Kế hoạch số 45/KH-CĐ ngày 29 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức hoạt động Tọa đàm khoa học “Phát triển đại học UEH bền vững – Xu hướng tất yếu hiện nay”; Công đoàn UEH kính gửi đến các đơn vị công đoàn Thông báo