/ / Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Karaoke năm 2018

Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Karaoke năm 2018