/ Liên hệ

Liên hệ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, HCM
(08)-38231593
(84.8) – 38231593