/ / Tọa đàm “Nâng cao năng lực tiếng Anh của viên chức –...

Tọa đàm “Nâng cao năng lực tiếng Anh của viên chức – người lao động trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020”

Mhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy hội nhập quốc tế; công đoàn UEH tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao năng lực tiếng Anh của viên chức – người lao động (VC-NLĐ) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020”