/ Chuyên trách Công đoàn

Chuyên trách Công đoàn

17505748_1548465588517998_1729060784_n-1

Chuyên trách CĐ – Ủy viên Thường vụ CĐ

Điện thoại: 028-38231593

Email: hangphan@ueh.edu.vn

1.Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý tài chính Công đoàn
 • Tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí Trường hỗ trợ
 • Tổ chức sự kiện
 • Tổng hợp, thống kê
 • Công tác hiếu hỉ
 • Công tác văn thể
 • Quản lý và tổ chức các hoạt động cho CBHT
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu đoàn viên CĐ
 • Quản trị website CĐ
 • Kế toán Thu – Chi
 • Quản lý hồ sơ vay vốn
 • Thu CĐ phí, quỹ tình thương
 • Đăng ký lịch tuần
 • Văn thư, lưu trữ CĐ

2.Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch, Quy chế, Quy định
 • Xây dựng nội dung các chương trình hoạt động CĐ, cuộc họp BTV, BCHCĐ các cấp
 • Báo cáo trường và tổ chức công đoàn cấp trên
 • Thi đua, khen thưởng
 • Lập dự toán
 • Theo dõi chế độ chính sách
 • Truyền thông – Đối ngoại
 • Công tác xã hội
 • Công tác Nữ công

3.Công tác khác

 • Thành viên Ban ISO

Chuyên trách CĐ – Chủ tịch CĐ

Điện thoại: 028-38231593

Email: bqviet@ueh.edu.vn